Geschiedenis

 

De oprichting van de Koninklijke vriendenkring der Energiebedrijven – Gent is sterk verbonden met de elektrische Centrale van Langerbrugge, de “Cantine”, het “Casino” met de “Cité Jardin Herryville” en de velodroom.

In opdracht van de toenmalige directeur, Léopold Herry, van de C.E.F (Centrales Electriques des Flandres), werd de “Cité Jardin Herryville” gebouwd in 1927.

De inhuldiging vond reeds plaats in 1928, zoals het opschrift op de toegangspoort aangeeft.

Het was bestemd als afzonderlijke woonbuurt voor kaderpersoneel en meestergasten van de centrale.

Het ontwerp was van de Brusselse architect Eugène Dhuicque, die overigens ook de elektriciteitscentrale tekende en de betonnen velodroom.

Het concept beantwoordt aan de principes van de Engelse “Garden City”.

De tweegezinswoningen zijn ingeplant in een groene omgeving en omringd door sport- (velodroom, tennisvelden en zwembad) en ontspanningsinfrastructuur (Cantine, club Casino).

De velodroom evenals de “Cantine” werden gebouwd in 1929.

De Buffalorenbaan van Parijs stond model voor de kuipvormige velodroom van Langerbrugge. Hij werd opgetrokken voor en door de werknemers van de C.E.F.

De eerste wielerwedstrijd werd verreden in 1930. De bloei van de velodroom duurde een viertal jaren. In deze periode wisselden pistemeetings af met liefdadigheidsmeetings  ten voordele van de pas gestichte parochie Langerbrugge en de op 26 juli 1932 jammerlijk verongelukte renner Edmond Caus uit Gent.

Dit is het enige dodelijke ongeluk dat op de velodroom heeft plaatsgevonden.

In 1932 eindigde hier de 4e rit uit de Ronde van Vlaanderen voor onafhankelijken.

 

 

De “Cantine” met velodroom

Op de achtergrond Herryville met het Casino

 

Na WOII werd op het middenterrein een voetbalveld aangelegd voor de voetbalclub van de centrale. Deze voetbalclub lag aan de oorsprong van de vriendenkring.

 

Op 1 mei 1935 werd onder de benaming “Amicale Sportive des Centrales Electriques des Flandres et du Brabant et Sociétés Annexes” de huidige Koninklijke Vriendenkring Energiebedrijven - Gent opgericht.

De eerste onderafdeling was de Voetbal, onder de naam “Football Club C.E.F.B.”

De eerste vergaderingen werden belegd in het “Café de lEntente”, later, nadat Gent-West was toegetreden tot de Amicale werden deze vergaderingen gehouden in de hoofdzetel van Gent-West in de Hofstraat te Gent (achterkant van de Franklin Rooseveltlaan).

De benaming werd omgedoopt tot Vriendenkring EBES-Gent, na het 50-jarig bestaan tot Koninklijke Vriendenkring verheven.

 

Door de jaren zagen meerdere onderafdelingen het daglicht.

We vernoemen onder meer: de Sint-Eligiusgilde, boogschutters, karabijnschutters, tennisclub, zwemclub, Foto- en Diaclub Progendis, biljartclubs, culturele afdeling, schaakclub, petanque, bowlingclubs, snookerclub, whist-drive, dansclub, mini-voetbalclub, sportvissers, volleyballclub, duivenliefhebbers, hondenliefhebbers, wielertoeristen, bolders, squash, vogelliefhebbers, badmintonclub, sportabel, computerclub, surfclub, seniorenclub, motorrijdersclub.

 

Terwijl het “Casino” voorzag in de maaltijden voor ingenieurs en bedienden, werden in de “Cantine” de maaltijden verstrekt voor de arbeiders. In beide waren eveneens logeerkamers voorzien.

Vandaar dat de meeste onderafdelingen hun locatie vonden in de “Cantine” met enkele uitzonderingen, namelijk de Tennisclub en Fotoclub.

Andere clubs weken uit naar diverse locaties waar de noodzakelijke voorzieningen aanwezig waren voor hun activiteit (vb. zwemclub, bowlingclubs e.d.).

 

 

de “Cantine” tot 1974

 

Wat het gebruik van de velodroom betreft werd die na een periode van onbruik herontdekt door Oscar Daemers, toemalige uitbater van “Het Kuipken” van Gent.

Trainingen voor de Wereldkampioenschappen en Olympische spelen werden steevast uitgevoerd op de velodroom van Langerbrugge die in betere staat was dan de baan van Rocourt. Renners met naam zoals Patrick Sercu, Leo Sterkx, Willy De Bosscher e.d. kwamen zich hier voorbereiden.

De laatste hoogdagen van de velodroom vonden plaats tijdens het Pinksterweekend van 6, 7 en 8 juni 1981 met de Belgische baankampioenschappen.

 

 

 

 

Belgische baankampioenschappen Pinksterweekend 1981

 

Hierna begon stilaan het verval van de betonnen constructie.

Het Bestuur van Monumenten en Landschappen vond dat de velodroom beschermd moest worden omdat het een zeldzaam overgebleven voorbeeld was van een betonnen openluchtvelodroom uit het interbellum. Ook al omdat het een deel was van het architecturale oeuvre van Dhuicque.

Volgens Electrabel zou de grondige herstelling van de piste meerdere miljoenen euro’s kosten, terwijl de Belgische Wielerbond geen interesse meer betoonde voor het gebruik ervan.

Door de vallende brokstukken van de betonnen constructie bestond een reëel gevaar voor spelende kinderen, wandelaars en vrijende koppeltjes.

Na enig getouwtrek tussen de Dienst Monumenten en Landschapszorg en de Bestendige Deputatie gaf minister Kelchtermans toelating tot sloping.

BWB-coach en ex-renner Patrick Sercu verklaarde dat de piste door zijn steile hellingen alleen nog in aanmerking kon genomen worden voor wielerwedstrijden achter zware motoren.

In 1996 werd dan ook overgegaan tot sloop van de velodroom.

 

 

 

 

Enkele beelden van de sloop

 

Na de sloop werd het terrein volledig gesaneerd en het voetbalterrein terug aangelegd.

 

Een gelijkaardig verloop kende de “Cantine”.

De inrichting was niet meer representatief voor de beoogde functie. De middagmalen voor de personeelsleden werden sinds enige jaren niet meer verstrekt in de “Cantine” en de 19 logeerkamers werden bijna niet meer gebruikt. Ook was de inrichting verouderd en opgeleefd.

In 1974 werd het nieuwe “Clubhouse” in gebruik genomen en de oude “Cantine” afgebroken.

Tevens werd een volledig nieuwe tuinaanleg verzorgd rond “Clubhouse” en sportterreinen.

 

De “Cité Jardin Herryville” met inbegrip van het “Casino” werd geklasseerd als dorpsgezicht en integraal verkocht aan particulieren.

 

Vandaag, in 2007 heeft de v.z.w. Koninklijke Vriendenkring Energiebedrijven - Gent nog 18 onderafdelingen:

Badmintonclub, Bitbyters (computerclub), Boldersclub (staakbollen), Bowlingclub Lochristi, Bowlingclub Meetjesland, Dansclub, Duivenliefhebbers, Karabijnschutters, Liefhebbersvoetbal, Mini-voetbal “Pegasus”, Motor-Unit (motorrijdersclub), Petanqueclub, “Progendis” Fotoclub, Seniorenclub, Squashclub, St-Eligiusgilde, Tennisclub, Whist-Drive (kaartersclub), Wielertoeristen.

 

De Raad van Bestuur organiseert nog jaarlijks een culturele reis in vervanging van de ter ziele gegane Culturele Afdeling, evenals een koffietafel voor de gepensioneerden in vervanging van het, door de directie, afgeschafte Feest van de Gepensioneerden dat doorging in de Brielpoort te Deinze.